پایاب کیش

 پایاب کیش ,ابنیه ای باستانی وفضاهای کهن بسیاری را در دل خود جای داده است .پایاب در واقع دهلیزی است که در زمان های قدیم در کنار محل حفر چاه می ساختند که در واقع این دهلیزها شیب دار می باشند وبا چند پله به زیر زمین راه می یابند .

از نور این دهلیز همچنین برای دیدن سطح آب استفاده می شد. پایاب کیش در اصل در نزدیکی درخت سبز ایجاد شده است و قدمت آن به ۲۰۰۰سال می رسد.

-هرچه عمق چاه بیشتر باشد به نحوی طول و شیب دهلیز آن هم بیشتر می گردد.
_این پایاب هم اکنون باز ساخته شده است به گونه ای که ظاهر اصلی آن پس از گذشت مدتها تغییری نیافته و در نزدیکی آن رستوران و چایخانه احداث گردیده است.

-این پایاب هر ساله بسیاری از گردشگران را به خود جلب می کند.
چنانچه که قصد سفر به جزیره ی پایاب کیش را دارید ,به این مکان بی نطیر برای بازدید از برداشت آب از کاریز یا قنات سری بزنید و از بنای منحصر به فرد ایرانیان لذت ببرید.

 

پایاب کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

پایاب کیش

 

تور کیش