درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش ,یکی از مفید ترین درختان جهان , درخت نخل نارگیل می باشد . این درخت دارای تنه ای بلند و باریک ,ساقه های یکدست و تاج انبوه و خوشه های میوه می باشد .
در اصل این درخت از حدود ۳ هزار سال پیش در جنوب آسیا کشت می شده است و اینک در تمام مناطق استوایی یافت می شود . رشد این درخت به صورت قائم بوده و قطر تنه ی آن به یک متر میرسد و تا سی متر ارتفاع دارد . برگهای این درخت دراز بوده و به طول ۴ تا ۵ میرسد که در این میان برگچه هایی باریک مانند به رنگ های سبز و روشن , به طول یک متر دیده می شوند .
جالب است بدانید که میوه ی این درخت سفت بوده وشامل چند خوشه می باشد .
درون این میوه قبل از رسیدن ,حاوی محتوایی شیری رنگ ومطبوع می باشد .

این گیاه در نواحی گرم ومرطوب زمین می روید ( در زبان عربی به نارگیل جوز هندی می گویند).
-اطلاعات بیشتر در این خصوص :
میوه ی این درخت خوشه خوشه بوده و حدودا در هر درخت آن شامل ۱۰ تا ۱۵ نارگیل می باشد .این میوه دارای سه پوسته می باشد که مغز آن در درون پوسته بوده و بسیار چرب است . پوست سوم آن خوراکی بوده و دارای مقداری مایع می باشد .
_این ساحل نقره فام که در شرق جزیره ی کیش با انواعی از درختان نارگیل ,لور قدیمی و آلاچیق های متعدد در طول ساحل ودر نزدیکی اسکله ی بزرگ واقع شده است که مکانی دنج وآرام برای بازدید کنندگان از این پدیده ی دلباز می باشد .

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

درختان نارگیل کیش

 

تور کیش