شب‌های کیش

 شبهای کیش ,وقتی خورشید طلایی در افق فیروز ه ایی جزیره غروب میکنه و شب سفره دلش رو میاره پیش نگین خلیج فارس پهن میکنه ,اون وقته که جنب و جوش های شبانش دیگه شروع میشه .
یک روز داغ در جزیره که با شنا در سواحل زیبا، برنزه شدن زیر ‌ آفتاب، هیجان تفریحات آبی و خرید از بازارها همراه بوده گذشته و حالا شب‌های پر جنب و جوش از راه رسیدن! شبهایی که عده ای به کنسرتها و جنگهای شبانه میرن، عده ایی هم رستورانهای با موسیقی زنده رو ترجیح میدند.

یه روزه داغ توی جزیره که علاوه بر شنا تو ساحل مواجش ,بر نزه شدن زیر آفتاب سوزانش ,گذشته از خرید تو بازار های کیش و رسیدن شب های پر جنب و جوشش !مخصوصا شبهایی که عده ی زیادی به کنسرتهای میرن و جنگ های شبانه رو به رستورانهای موسیقی زنده اش ترجیح میدن.

_عده ایی هم که به جستجوی آرامش و خلوت هستن به دنبال گوشه ای هستن که به چشم انداز ساحل و پراغ های سوسو زنش از روی اسکله می نشیننو به صدای امواج و آوای مرغان دریایی و بعضا صدای گیتاری که از گوشه و کنار میاد گوش جان می سپارن.
_شب های کیش ,نشستن روی لبه ی هایپر مارکته و منتظر کسی بودن ….. کسی که هیچ وقت نبوده ……………….انگار فقط باید شاهد دور شدنش باشی و اون وقت یه نفس عمیق بکشی ………..تا حوالی بامداد توی خیابون های کیش پرسه زدنه .
شبهای کیش یعنی روستای ننه باغو و محله عربا ……
_شب های کیش یعنی قدم زدن تو جاده ی جهان و جیغ زدن اونم وقتی ببینی که یه درختی به طول بلندی با صورت پینه بسته شبیه به پیر زنه …..
-شب های کیش یعنی خش خش کردن شاخه های درخت اونم وقتی که تنها باشی ………………….
_در اصل همه چیز مخصوصا توی شب اونم تو ساحل و اسکله ی کیش و پارک های ساحلی اش می چسبه.

 

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

شب‌های کیش

 

تور کیش