نخلستانهای جزیره کیش

نخلستان های جزیره کیش ,از سابقه ی دیرینه ای بر خوردار بوده است آن چنانکه اغلب جهان گردان و گردشگرانی که که در سال های پیشین از از کیش دیدار کرده اند به وجود نخلستان های انبوهش در جزیره اشاراتی داشتند .

– یکی از این نخلستان ها , باغ بهشت می باشد, که در واقع یکی از نخلستان های بر جا مانده از دوره های قبل می باشد که واقع در غرب محله ی سفین بوده و چشم انداز به خصوصی در هنگام غروب آفتاب به خود می گیرد .

در دهه های اخیر , سازمان منطقه آزاد کیش طرح ویژه ای را برای توسعه ی فضاهای سبز جزیره قائل شد که از این دسته می توان به نخلستان های طلوع و غروب در جزیره اشاره داشت .
-نخلستان طلوع که در مسافتی حدود ۱۵ km جزیره در سمت شرق واقع شده است در سال ۱۳۷۳ آخرین نهال های ان غرض شده اند .

نخلستان های جزیره کیش

نخلستان های جزیره کیش

 

 

تور کیش