جاذبه های توریستی و گردشگری سن پترزبورگ

جاذبه های توریستی و گردشگری سن پترزبورگ روسیه سن پترزبورگ : کلیسای جامع اسمولنی توسط معمار معروف ایتالیایی، بارتولومئو راسترلی، طراحی شد که در کودکی به همراه پدرش توسط پیتر کبیر به روسیه دعوت شد. پدر وی کاخ زمستانی و کاخ تزارسکو سلو را طراحی نمود. کلیسای جامع اسمولنی یکی از آخرین پروژه های این […]