لاک پشتهای دریایی

لاک پشتهای دریایی   جزیره ی کیش به دلیل امنیتی که برای لاک پشتهای دریایی این منطقه دارد .محل مناسبی برای سکونت لاک پشت های جزیره می باشد .چرا که محیط زیست این منطقه از این جانوران حمایت ویژه ای میکند . از جمله طرح های سازمان می توان به حفاظت از لاک پشت های […]