ماهیگیری در کیش

ماهیگیری در کیش سواحل کیش از کم خطر ترین ساحل های دنیاست ,بر همین باب است که ماهیگیری در کیش ,برای عموم افراد امکان پذیر ساخته شده است . از دیگر مزیت های این ساحل استثنایی , می توان این را می توان گفت که این ساحل چه در فصل سرما و چه در فصل […]