نکات مهمی که باید قبل از پرواز بدانید

نکات مهم قبل از پرواز   ۱) برنامه ریزی دقیق : نکات مهم قبل از پرواز : مسافرین بمنظور انجام امور فرودگاهی باید به نحوی برنامه ریزی نمایند که در پروازهای داخلی حداقل دو ساعت (بمنظور انجام امور تشریفات گمرکی) و در پروازهای خارجی سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند. ۲) کنترل […]

نکات مهمی که باید در حین پرواز بدانید

نکات مهمی که باید در حین پرواز بدانید نکات مهمی که باید در حین پرواز بدانید :شاید شما برای اولین بار است که سوار هواپیما می‌شوید و یا تا به حال به نکات ایمنی که در طول پرواز گفته می‌شود دقت نکرده‌اید اما با رعایت این نکات سفر امنی را تجربه خواهید کرد. از نکات […]