نکات مهمی که باید قبل از پرواز بدانید

نکات مهم قبل از پرواز   ۱) برنامه ریزی دقیق : نکات مهم قبل از پرواز : مسافرین بمنظور انجام امور فرودگاهی باید به نحوی برنامه ریزی نمایند که در پروازهای داخلی حداقل دو ساعت (بمنظور انجام امور تشریفات گمرکی) و در پروازهای خارجی سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند. ۲) کنترل […]