جاذبه های گردشگری و توریستی پکن چین

جاذبه های گردشگری و توریستی پکن چین

جاذبه های گردشگری و توریستی پکن چین پکن شهری شلوغ و مملو از مردم و صداها است. پایتخت چین شهری جذاب است که به سرعت مدرنیزه شده اما برخی از جنبه های گذشته با شکوه خود را نگه داشته است. این یک شهر خوب برای کاوش با پای پیاده، لذت بردن از خوراک‌های لذیذ در […]