جاذبه های گردشگری ایران – شیراز

شیراز شهر شعر و عطر بهارنارنج  قدمت زیاد شیراز دلیل بر وجود آثار تاریخی بسیار در این شهر است شیراز، یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای ایران، آن قدر جاذبه های تاریخی و طبیعی دارد که شاید هفته ها اقامت و گردش در آن باز هم کم باشد. شیراز در بخش مرکزی استان فارس، در […]

جاذبه های گردشگری ایران – همدان

تاریخ همدان – تاریخ ایران هر سلسله و هر پادشاه که در این سرزمین ایران زمین بر تخت نشست، همدان بود، تاثیر گرفت و تاثیر نهاد و این است که بی مبالغه گفته‌اند: آنکه تاریخ همدان بداند، تاریخ ایران نیز بداند و بالعکس. تاریخ همدان، تاریخ ایران است. نام‌های همدان در گذر تاریخ(ترتیب خاصی ندارد): […]